Các trường hợp điển

Các trường hợp điển

Triển khai Phần mềm kế toán-tiền lương Mankichi
MKS

Triển khai phần mềm kế toán để có thể thao tác với hệ thống chính và tạo ra các bản báo cáo tài chính, báo cáo công việc.

Giới thiệu phần mềm Mankichi Quản lý Tiền lương -Nhân Công
Easy-Ga

Tinh giảm biên chế và tránh gian lận thời gian.

Tư vấn nhân sự(Phát triển nhân lực:Nghi thức giao tiếp trong kinh doanh)
Tư vấn nhân sự

Triển khai trung tâm nghiên cứu, đào tạo những quy tắc, tác phong làm việc trong các công ty Nhật cho các kĩ sư IT Việt Nam.