service

Dịch vụ

Tư vấn
Giải quyết toàn bộ các vấn đề liên quan đến IT
Giải quyết toàn bộ
  • Quản lý sản xuất
  • Quản lý nhân sự
  • Kỹ năng IT tiêu chuẩn
Phát triển phần mềm
Thực hiện phát triển từng phần hoặc trọn gói
Phát triển phần mềm
  • Xây dựng hỗ trợ hệ thống doanh nghiệp Nhật Bản.
  • Phát triển Offshore
Quản lý IT
Giám sát, vận hành hệ thống và Thực hiện việc quản lý tài sản IT
Quản lý IT
  • Vận dụng hệ thống
  • Quản lý tài sản IT
BPO
Hoạt động để hỗ trợ trong việc tiết kiệm chi phí và cải tiến hoạt động
BPO
  • Data Entry